Jaunā Derība

Filemonam 1:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es tevi lūdzu par savu dēlu Onēzimu, kuru, važās būdams, dzemdināju.

Lasīt visu nodaļu Filemonam 1

Skatīt Filemonam 1:10 kontekstā