Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 7:20 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tanī laikā piedzima Mozus. Viņš bija Dievam patīkams un tika trīs mēnešus audzināts sava tēva namā.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 7

Skatīt Apustuļu Darbi 7:20 kontekstā