Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 28:14 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tur mēs atradām brāļus un viņi lūdza mūs palikt pie tiem septiņas dienas. Tā mēs nonācām Romā.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 28

Skatīt Apustuļu Darbi 28:14 kontekstā