Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 15:33-37 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

33. Kad viņi kādu laiku tur bija palikuši, brāļi tos atlaida mierā pie tiem, kas viņus bija sūtījuši.

34. Tomēr Sīla nolēma palikt tur, bet Jūda aizgāja viens uz Jeruzalemi.

35. Pāvils un Barnaba uzturējās Antiohijā un kopā ar daudz citiem mācīja un sludināja Kunga vārdu.

36. Pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam: Atgriezīsimies un apmeklēsim brāļus visās pilsētās, kur sludinājām Kunga vārdu, kā viņiem klājās.

37. Barnaba gribēja ņemt līdz arī Jāni, kas saucās Marks.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 15