Jaunā Derība

2 Tesaloniķiešiem 1:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet jums, apspiestajiem, dot mieru kopā ar mums tad, kad Kungs Jēzus no debesīm parādīsies ar savas varenības eņģeļiem

Lasīt visu nodaļu 2 Tesaloniķiešiem 1

Skatīt 2 Tesaloniķiešiem 1:7 kontekstā