Jaunā Derība

2 Pētera 1:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Mēs pasludinājām jums mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, nesekodami izgudrotajām pasakām, bet būdami aculiecinieki Viņa varenībai.

Lasīt visu nodaļu 2 Pētera 1

Skatīt 2 Pētera 1:16 kontekstā