Jaunā Derība

1 Timotejam 3:1-16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

1. Tas ir patiess vārds: ja kas alkst bīskapa amata, tas tiecas pēc laba darba.

2. Tātad bīskapam jābūt nevainojamam, vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, cienīgam, godājamam, viesmīlīgam, mācītam,

3. Ne dzērājam, ne kauslim, bet lēnprātīgam, ne ķildīgam, ne mantkārīgam,

4. Bet labam sava nama pārvaldniekam, kam bērni paklausa pilnīgā tikumībā.

5. Bet ja kas nemāk valdīt pār savu namu, kā tas gādās par Dieva Baznīcu?

6. Ne jaunam ticībā, lai nekļūtu lepns un neiekristu velna tiesa.

7. Viņam jābūt labā slavā pie tiem, kas ir ārpusē, lai neiekristu neslavā un ļaunā gara slazdos.

8. Tāpat diakoniem jābūt godājamiem, ne divkosīgiem, ne pārmērīgiem vīna lietotājiem, ne negodīgas peļņas kāriem,

9. Tādiem, kas ticības noslēpumu glabā tīrā sirdsapziņā.

10. Bet tie iepriekš jāpārbauda un, ja viņiem pārkāpumu nav, tad lai kalpo.

11. Tāpat sievietēm jābūt cienījamām, ne mēlnesīgām, sātīgām, visā uzticīgām.

12. Diakoniem jābūt vienas sievas vīriem, kas labi valda savus bērnus un savu namu;

13. Jo tie, kas labi pilda savu pienākumu, iegūst goda vietu un stipru cerību ticībā, kas ir Kristū Jēzū.

14. šo es tev rakstu, cerēdams drīzumā nākt pie tevis;

15. Bet ja es aizkavējos, lai tu zinātu, kā jāizturas Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva Baznīca, patiesības balsts un pamats.

16. Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Tas ir parādījies miesīgi, apliecināts garā, eņģeļi to skatījuši, tautām tas sludināts, pasaulē ticēts, godībā uzņemts.

Lasīt visu nodaļu 1 Timotejam 3