Jaunā Derība

1 Timotejam 1:15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Patiesa un pilnīgi pieņemama ir tā mācība, ka Jēzus Kristus atnācis šinī pasaulē, lai izglābtu grēciniekus, starp kuriem es esmu pirmais.

Lasīt visu nodaļu 1 Timotejam 1

Skatīt 1 Timotejam 1:15 kontekstā