Jaunā Derība

1 Pētera 3:15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet svētiet Kungu Jēzu Kristu savās sirdīs! Esiet vienmēr gatavi atlīdzināt katram, kas prasa no jums norēķinu par to cerību, kas ir jūsos!

Lasīt visu nodaļu 1 Pētera 3

Skatīt 1 Pētera 3:15 kontekstā