Jaunā Derība

1 Pētera 2:23 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kad Viņu zaimoja, Viņš nezaimoja, ciezdams nedraudēja, bet padevās tam, kas Viņu netaisni tiesāja.

Lasīt visu nodaļu 1 Pētera 2

Skatīt 1 Pētera 2:23 kontekstā