Jaunā Derība

1 Pētera 1:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un ja jūs kā Tēvu piesaucat To, kas, cilvēka stāvokli neievērodams, spriež tiesu pēc katra darbiem, tad pavadiet bijībā savu ceļojuma laiku!

Lasīt visu nodaļu 1 Pētera 1

Skatīt 1 Pētera 1:17 kontekstā