Jaunā Derība

1 Pētera 1:11 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tie cenšas uzzināt, uz kuru vai kādu laiku viņos norāda Kristus Gars, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību.

Lasīt visu nodaļu 1 Pētera 1

Skatīt 1 Pētera 1:11 kontekstā