Jaunā Derība

1 Korintiešiem 8:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet ne visos ir atziņa. Daži pieraduši vēl līdz šim pie elkiem, ēd it kā elkupuri, un tā viņu sirdsapziņa, vāja būdama, tiek apgānīta.

Lasīt visu nodaļu 1 Korintiešiem 8

Skatīt 1 Korintiešiem 8:7 kontekstā