Jaunā Derība

1 Korintiešiem 3:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es jums devu pienu dzeršanai, ne cietu barību, jo jūs vēl nevarējāt, bet arī tagad vēl nevarat, jo jūs vēl esat miesīgi,

Lasīt visu nodaļu 1 Korintiešiem 3

Skatīt 1 Korintiešiem 3:2 kontekstā