Jaunā Derība

1 Korintiešiem 10:30 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Ja es pateikdamies piedalos, kāpēc tad tieku zaimots par to, par ko es pateicos?

Lasīt visu nodaļu 1 Korintiešiem 10

Skatīt 1 Korintiešiem 10:30 kontekstā