Jaunā Derība

1 Korintiešiem 10:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kā viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, visi, kas ir šīs vienas maizes līdzdalībnieki.

Lasīt visu nodaļu 1 Korintiešiem 10

Skatīt 1 Korintiešiem 10:17 kontekstā