Jaunā Derība

1 Korintiešiem 10:1-14 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

1. Brāļi, es negribu atstāt jūs neziņā, ka mūsu tēvi visi bija zem padebess un visi gāja caur jūru,

2. Un padebesī, un jūrā visi ir kristīti Mozū,

3. Un visi ēda to pašu garīgo barību,

4. Un visi dzēra to pašu garīgo dzērienu (viņi dzēra no garīgās klints, kas tiem sekoja), bet klints bija Kristus;

5. Tomēr daudzi no viņiem Dievam nepatika; un viņi gāja bojā tuksnesī.

6. Bet tas viss notika mums par brīdinājumu, lai mēs nekārotu pēc ļauna, kā viņi ir kārojuši;

7. Un netopiet elku kalpi kā daži no viņiem, kā ir rakstīts: Šī tauta apsēdās, lai ēstu un dzertu, un piecēlās, lai dejotu. (2.Moz.32,6)

8. Un nenodosimies netiklībai, kā daži no viņiem bija nodevušies, un vienā dienā krita divdesmit trīs tūkstoši.

9. Un nekārdināsim Kristu, kā daži no tiem kārdinājuši, un viņi gāja bojā no čūskām.

10. Un nekurniet, kā daži no tiem kurnējuši un gāja bojā no postītāja.

11. Tas viss viņiem noticis mācībai, bet mums, kas dzīvojam pēdējos mūžos, tas uzrakstīts brīdinājumam.

12. Tātad, kas sevī iedomājas, ka viņš stāv, lai pielūko, ka nekrīt!

13. Kārdinājumi lai jums neuzbrūk, izņemot cilvēcīgos! Bet Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs kārdināt pāri jūsu spējām, bet reizē ar kārdinājumu dos izturību, lai jūs varētu pastāvēt.

14. Tāpec, mani mīļie, bēdziet no kalpošanas elkiem!

Lasīt visu nodaļu 1 Korintiešiem 10