Vecā Derība

Jaunā Derība

Salamana Pamācības 5:11 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

un lai tev nebūtu pēc tam jāvaid, kad tu būsi izšķiedis savu mantu un novājinājis savu miesu,

Lasīt visu nodaļu Salamana Pamācības 5

Skatīt Salamana Pamācības 5:11 kontekstā