Vecā Derība

Jaunā Derība

Salamana Pamācības 4:11 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Es vedīšu tevi pa gudrības ceļu, es izvedīšu tevi uz pareizās stigas,

Lasīt visu nodaļu Salamana Pamācības 4

Skatīt Salamana Pamācības 4:11 kontekstā