Vecā Derība

Jaunā Derība

Otrā Laiku 34:31 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un ķēniņš stāvēja savā paaugstinājumā, un viņš slēdza derību Tā Kunga priekšā, solīdamies sekot Tam Kungam un sargāt Viņa baušļus, Viņa liecības un Viņa likumus ar visu savu sirdsprātu un ar visu savu dvēseli, lai piepildītu derības vārdus, kādi bija rakstīti šinī grāmatā.

Lasīt visu nodaļu Otrā Laiku 34

Skatīt Otrā Laiku 34:31 kontekstā