Vecā Derība

Jaunā Derība

Obadjas 1:8 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

"Tik tiešām, tanī dienā," saka Tas Kungs, "Es iznīcināšu Edoma gudros un likšu izzust katram saprātam Ēsava kalnu zemē;

Lasīt visu nodaļu Obadjas 1

Skatīt Obadjas 1:8 kontekstā