Vecā Derība

Jaunā Derība

Nahuma 2:9 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Jo Ninive kļuvusi līdzīga saviļņotiem ūdeņu klajumiem, kas stāvējuši mierīgi sakrāti dīķī, bet tagad paši plūst projām. Viņi pūlas gan tos atturēt, saukdami: stāviet, stāviet, - bet neviena ūdens lāse negriežas vairs atpakaļ.

Lasīt visu nodaļu Nahuma 2

Skatīt Nahuma 2:9 kontekstā