Vecā Derība

Jaunā Derība

Nahuma 2:3 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Jo Tas Kungs no jauna nostiprinās kā Jēkaba, tā arī Israēla godību, kaut laupītāji bija tos izlaupījuši un nopostījuši viņu vīna stādus.

Lasīt visu nodaļu Nahuma 2

Skatīt Nahuma 2:3 kontekstā