Vecā Derība

Jaunā Derība

Maleahija 3:11 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un Es padzīšu, jums palīdzēdams, rijīgo postītāja kukaini no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka Tas Kungs Cebaots,

Lasīt visu nodaļu Maleahija 3

Skatīt Maleahija 3:11 kontekstā