Vecā Derība

Jaunā Derība

Maleahija 2:2 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

ja jūs negribat klausīt, nedz arī paši uz to raudzīties, lai jūs godātu Manu Vārdu, saka Tas Kungs Cebaots, tad Es raidīšu Savu lāstu pār jums un pārvērtīšu par lāstiem jūsu pašu svētības vārdus, jo jūs nemaz neņemat pie sirds un neliekat vērā Manus vārdus.

Lasīt visu nodaļu Maleahija 2

Skatīt Maleahija 2:2 kontekstā