Vecā Derība

Jaunā Derība

Joēla 1:2 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Uzklausiet to jūs, vecākie, un pārdomājiet uzmanīgi arī jūs, visi pārējie zemes iedzīvotāji! Vai kaut kas līdzīgs ir jebkad noticis jūsu laikā vai jūsu tēvu dienās?

Lasīt visu nodaļu Joēla 1

Skatīt Joēla 1:2 kontekstā