Vecā Derība

Jaunā Derība

Jesajas 65:19 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un Es pats priecāšos par Jeruzālemi un līksmošu par Savu tautu. Tur vairs nedzirdēs raudāšanu, nedz sāpju kliedzienus.

Lasīt visu nodaļu Jesajas 65

Skatīt Jesajas 65:19 kontekstā