Vecā Derība

Jaunā Derība

Jeremijas 18:20 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Vai labs jāatmaksā ar ļaunu? Tie manai dzīvībai ir izrakuši bedri! Piemini, kā es stāvēju Tavā priekšā, par tiem aizlūgdams, lai novērstu no tiem Tavas dusmas!

Lasīt visu nodaļu Jeremijas 18

Skatīt Jeremijas 18:20 kontekstā