Vecā Derība

Jaunā Derība

Hozejas 5:14 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Jo tiešām Es nostājos pret Efraimu kā lauva un pret Jūdas namu kā jauns lauva. Es, jā, tiešām Es saplosu viņus un aizeju, Es aiznesu viņus, un viņiem nav nekāda glābēja.

Lasīt visu nodaļu Hozejas 5

Skatīt Hozejas 5:14 kontekstā