Vecā Derība

Jaunā Derība

Hagaja 1:15 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

sestā mēneša divdesmit ceturtajā dienā ķēniņa Dārija otrā valdīšanas gadā.

Lasīt visu nodaļu Hagaja 1

Skatīt Hagaja 1:15 kontekstā