Vecā Derība

Jaunā Derība

Ezras 3:6 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

No septītā mēneša pirmās dienas viņi sāka nest Tam Kungam dedzināmos upurus, bet Tā Kunga Tempļa pamati vēl nebija likti.

Lasīt visu nodaļu Ezras 3

Skatīt Ezras 3:6 kontekstā