Vecā Derība

Jaunā Derība

Ezras 1:2 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

"Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs: Tas Kungs, debesu Dievs, man ir devis visas zemes valstis, un Viņš man ir pavēlējis celt namu Viņam Jeruzālemē, Jūdas zemē.

Lasīt visu nodaļu Ezras 1

Skatīt Ezras 1:2 kontekstā