Vecā Derība

Jaunā Derība

Daniēla 9:4 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Es pielūdzu To Kungu, savu Dievu, un izsūdzēju savus grēkus, sacīdams: ak, Kungs, Tu lielais un bijājamais Dievs, kas uzturi Savu derību un parādi Savu žēlastību tiem, kas Tevi mīl un pilda Tavus baušļus!

Lasīt visu nodaļu Daniēla 9

Skatīt Daniēla 9:4 kontekstā