Vecā Derība

Jaunā Derība

Daniēla 9:15 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un nu, ak, Kungs, mūsu Dievs, kas esi izvedis Savu tautu no Ēģiptes zemes ar stipru roku un darījis slavenu Savu Vārdu līdz pat mūsu dienām, - mēs grēkojām un bijām bezdievīgi.

Lasīt visu nodaļu Daniēla 9

Skatīt Daniēla 9:15 kontekstā