Vecā Derība

Jaunā Derība

Daniēla 6:17 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un apkalpotāji atnesa akmeni un to uzlika bedrei virsū, un ķēniņš aizzīmogoja to ar savu gredzenu un ar savu augstāko ierēdņu zīmogu, lai nekāda neparedzēta iejaukšanās par labu Daniēlam nevarētu notikt.

Lasīt visu nodaļu Daniēla 6

Skatīt Daniēla 6:17 kontekstā