Vecā Derība

Jaunā Derība

Daniēla 1:19 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un, kad ķēniņš runāja ar tiem, tad izrādījās, ka no visiem jaunekļiem nebija neviena tāda kā Daniēls, Hananja, Misaēls un Asarja; tādēļ viņus arī uzņēma ķēniņa galma darbinieku vidū.

Lasīt visu nodaļu Daniēla 1

Skatīt Daniēla 1:19 kontekstā