Vecā Derība

Jaunā Derība

Caharijas 14:9 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un Tas Kungs būs ķēniņš pār visu zemes virsu. Tai dienā Tas Kungs būs vienīgais Dievs, un Viņa vārds arī būs - Vienīgais.

Lasīt visu nodaļu Caharijas 14

Skatīt Caharijas 14:9 kontekstā