Vecā Derība

Jaunā Derība

Caharijas 14:21 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un visi katli Jeruzālemē un Jūdā būs veltīti Tam Kungam, tā ka visi, kas nesīs savu ziedojumu, varēs ņemt kādu no tiem un vārīt tajos. Un Tā Kunga Cebaota namā tai laikā nebūs vairs neviena pārdevēja.

Lasīt visu nodaļu Caharijas 14

Skatīt Caharijas 14:21 kontekstā