Vecā Derība

Jaunā Derība

Caharijas 10:6 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Es stiprināšu Jūdas namu un izglābšu Jāzepa namu un atjaunošu arī viņu spēku, jo Es esmu viņiem žēlīgs, un viņiem būs jābūt, kā viņi bija, it kā Es viņus nekad nebūtu noraidījis; Es, Tas Kungs, viņu Dievs, uzklausīšu viņus.

Lasīt visu nodaļu Caharijas 10

Skatīt Caharijas 10:6 kontekstā