Vecā Derība

Jaunā Derība

Amosa 7:1 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Tas visuvarenais Kungs ļāva man skatīt šādu parādību. Un redzi, tur stāvēja kāds, kas laida siseņus pasaulē, kad sāka zaļot atāls; šis atāls bija tas, kam bija jāizaug pēc pirmās ķēniņa pļaujas.

Lasīt visu nodaļu Amosa 7

Skatīt Amosa 7:1 kontekstā