Vecā Derība

Jaunā Derība

5. Mozus 7:15 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un Tas Kungs novērsīs no tevis visādas slimības un visādas ļaunas ēģiptiešu sērgas, ko tu pazīsti, bet Viņš ar tām vajās visus tos, kas tevi ienīst.

Lasīt visu nodaļu 5. Mozus 7

Skatīt 5. Mozus 7:15 kontekstā