Vecā Derība

Jaunā Derība

5. Mozus 27:18 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Nolādēts, kas aklu noved neceļā! - Un visa tauta lai saka: āmen.

Lasīt visu nodaļu 5. Mozus 27

Skatīt 5. Mozus 27:18 kontekstā