Vecā Derība

Jaunā Derība

5. Mozus 11:18 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un visus šos vārdus ņemiet pie sirds un ierakstiet savās dvēselēs, un sieniet tos kā zīmi uz savām rokām un lieciet par zīmi starp savām acīm.

Lasīt visu nodaļu 5. Mozus 11

Skatīt 5. Mozus 11:18 kontekstā