Vecā Derība

Jaunā Derība

4. Mozus 34:4 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un tad lai robeža met līkumu no Negeba uz Akrābu kalniem un sniedzas līdz Cina tuksnesim, kur tā beigtos dienvidos no Kadeš-Barneas. Tad lai tā pāriet uz Hacar-Adaru, lai no turienes sniegtos pāri uz Acmonu;

Lasīt visu nodaļu 4. Mozus 34

Skatīt 4. Mozus 34:4 kontekstā