Vecā Derība

Jaunā Derība

4. Mozus 25:5 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Tad Mozus sacīja Israēla soģiem: "Lieciet nonāvēt ikvienu no tiem vīriem, kas saistījušies ar Baalu Peoru!"

Lasīt visu nodaļu 4. Mozus 25

Skatīt 4. Mozus 25:5 kontekstā