Vecā Derība

Jaunā Derība

4. Mozus 14:40 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Bet rīta agrumā tie posās un cēlās, kāpdami kalnāja virsotnē, sacīdami: "Te mēs esam un ejam augšup uz to vietu, par ko Tas Kungs ir sacījis, jo mēs esam grēkojuši."

Lasīt visu nodaļu 4. Mozus 14

Skatīt 4. Mozus 14:40 kontekstā