Vecā Derība

Jaunā Derība

3. Mozus 24:23 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un, kad Mozus šos vārdus pasludināja Israēla bērniem, tad tie lādētāju izveda ārpus nometnes un to nomētāja ar akmeņiem; Israēla bērni izpildīja to, ko Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.

Lasīt visu nodaļu 3. Mozus 24

Skatīt 3. Mozus 24:23 kontekstā