Vecā Derība

Jaunā Derība

3. Mozus 10:3 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un Mozus sacīja Āronam: "Tas ir tā, kā to Tas Kungs bija runājis, sacīdams: Es parādīšos svēts tavā vidū, un, visai tautai to redzot, Es parādīšu Savu godu." Bet Ārons cieta klusu.

Lasīt visu nodaļu 3. Mozus 10

Skatīt 3. Mozus 10:3 kontekstā