Vecā Derība

Jaunā Derība

1. Mozus 24:59 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un tie atlaida Rebeku un tās aukli, un Ābrahāma kalpu, un tos vīrus, kas tam bija.

Lasīt visu nodaļu 1. Mozus 24

Skatīt 1. Mozus 24:59 kontekstā