Vecā Derība

Jaunā Derība

Titam 2:8 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

veselīgos vārdos nevainojams, lai tas, kas stājas pretim, paliek kaunā, nevarēdams nekā ļauna par mums sacīt.

Lasīt visu nodaļu Titam 2

Skatīt Titam 2:8 kontekstā